Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o przedmiot

Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o przedmiot

Klasyfikacja operacji bankowych w oparciu o przedmiot

Najbardziej popularną, tradycyjną klasyfikacje operacji bankowych dokonujemy w oparciu o przedmiot działania. W tej grupie wyróżnić możemy:

– operacje czynne nazywane także aktywnymi, lokują zgromadzone środki w przedsięwzięcia zarobkowe,

– operacje bierne, zwane pasywnymi, mają na celu powiększenie środków, którymi dysponuje bank,

– operacje pośredniczące, nazywane również operacjami usługowymi bądź komisowymi, dotyczą realizowania zleceń klientów,

– oraz pozostałe usługi, które świadczą banki, nie będące żadną z powyższych operacji bankowych, np. wynajmowanie przez bank skrytek sejfowych.

Rodzaje czynnych operacji bankowych

kredyty, pożyczki,

– papiery wartościowe,

– gwarancje bankowe i poręczenia,

– factoring,

– leasing,

– lokaty międzybankowe itd.

Rodzaje biernych operacji bankowych

– wkłady oszczędnościowe,

– lokaty terminowe,

– emitowanie własnych papierów wartościowych,

– depozyty itd.

Rodzaje pośredniczących operacji bankowych

– rachunki bankowe,

– rozliczenia pieniężne,

– kupno walut,

– sprzedaż walut,

– zakup i sprzedaż papierów wartościowych itd.

Inne usługi bankowe

– wynajem skrytek bankowych / sejfowych,

– domowa bankowość,

– doradztwo finansowe itd.

Ryzyko

Czynne usługi bankowe przeprowadzane przez banki na własny rachunek i na ryzyko banku. Tak samo jest w przypadku biernych usług bankowych. Te również przeprowadzane są na własny rachunek banku i na jego własne ryzyko. Usługi bankowe pośredniczące charakteryzują się natomiast tym, że są przeprowadzane na zlecenie klienta. W związku z tym ryzyko również jest po stronie klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy kredyt jest nam potrzebny
Czy kredyt jest nam potrzebny

Czy kredyt jest nam potrzebny Zanim zdecydujemy się na kredyt powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie czy kredyt jest nam potrzebny....

Zamknij