Jak zwiększyć zdolność kredytową

Jak zwiększyć zdolność kredytową

Zdolność kredytowa Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Jest to więc wskaźnik…

Read More
Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa

Na co zwraca uwagę bank Bank udzielając nam kredytu bada naszą zdolność kredytową. Jest to pojęcie złożone. Na zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy ma wpływ szereg czynników. Aby zrozumieć to pojęcie trzeba wytłumaczyć także kilka innych. Mówiąc o zdolności kredytowej musimy…

Read More
Jak oceniana jest zdolność kredytowa

Jak oceniana jest zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z bankami, ponieważ chciał otrzymać pomoc finansową, słyszał o takim pojęciu, jak “zdolność kredytowa“. Przed Tobą dopiero premierowa wizyta w takiej instytucji? Wszystko dlatego, że chcesz wziąć kredyt? Zastanawiasz się jednak czy…

Read More